17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/08/2021 (15/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
VJ
VJ421 (E_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (ECONOMYSAVERMAX)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (A-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (BUSINESSSMART)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (I-Phổ thông)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (I-Phổ thông)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:15
PXU
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
19:10
PXU
3.309.000 ₫
+10 điểm