13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/08/2021 (16/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
thứ năm, 26/08
VJ
VJ421 (E1_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (ECONOMYSAVER)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (L-P/thông tiết kiệm)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
PXU
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (K-P/thông tiết kiệm)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
PXU
1.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
1.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (BUSINESSSMART)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
PXU
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
2.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
PXU
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
3.319.000 ₫
+10 điểm