8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VJ
VJ915 (M_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
1.590.000 ₫
+10 điểm
BL
BL773-3K552 (Starter Base)
15:50
HAN
8h50p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL775-3K552 (Starter Base)
16:10
HAN
8h30p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-3K558 (Starter Base)
08:15
HAN
10h15p
1 điểm dừng
18:30
SIN
1.872.000 ₫
+10 điểm
BL
BL761-3K558 (Starter Base)
11:00
HAN
7h30p
1 điểm dừng
18:30
SIN
2.272.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-3K558 (Starter Base)
09:10
HAN
9h20p
1 điểm dừng
18:30
SIN
2.432.000 ₫
+10 điểm
BL
BL647-3K542 (Starter Base)
16:00
HAN
8h10p
1 điểm dừng
00:10
SIN
2.934.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm