8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/06/2020 (9/5 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
VJ
VJ915 (L_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
1.390.000 ₫
+10 điểm
BL
BL773-3K552 (Starter Base)
15:50
HAN
8h50p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL775-3K552 (Starter Base)
16:10
HAN
8h30p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL111 (Starter Base)
22:45
HAN
11h25p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-3K552 (Starter Base)
12:05
HAN
12h35p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-3K558 (Starter Base)
08:15
HAN
10h15p
1 điểm dừng
18:30
SIN
2.072.000 ₫
+10 điểm
BL
BL160-3K698 (Starter Base)
09:35
HAN
9h05p
1 điểm dừng
18:40
SIN
2.643.508 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm