15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ447 (A_Promo)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (B_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.145.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.145.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (I-Phổ thông)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm