8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ449 (E1_ECO)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1261 (ECONOMYSAVER)
09:40
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:20
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (A1_DLX)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
TBB
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:50
TBB
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:50
TBB
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
07:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:45
TBB
3.210.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1261 (BUSINESSSMART)
09:40
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:20
TBB
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:50
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm