12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/04/2020 (20/3 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ năm, 09/04
thứ sáu, 10/04
thứ bảy, 11/04
chủ nhật, 12/04
thứ hai, 13/04
thứ ba, 14/04
thứ tư, 15/04
VJ
VJ449 (A_Promo)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Eco)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Plus)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:15
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Business)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
4.300.000 ₫
+10 điểm