3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/04/2020 (28/3 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ sáu, 17/04
thứ bảy, 18/04
chủ nhật, 19/04
thứ hai, 20/04
thứ ba, 21/04
thứ tư, 22/04
thứ năm, 23/04
VJ
VJ449 (A_Promo)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm