9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/04/2020 (1/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ hai, 20/04
thứ ba, 21/04
thứ tư, 22/04
thứ năm, 23/04
thứ sáu, 24/04
thứ bảy, 25/04
chủ nhật, 26/04
VJ
VJ449 (A_Promo)
07:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:40
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
07:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:40
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (P-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
08:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm