6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/04/2020 (8/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ hai, 27/04
thứ ba, 28/04
thứ tư, 29/04
thứ năm, 30/04
thứ sáu, 01/05
thứ bảy, 02/05
chủ nhật, 03/05
VJ
VJ449 (H_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
1.090.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm