12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/05/2020 (25/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ năm, 14/05
thứ sáu, 15/05
thứ bảy, 16/05
chủ nhật, 17/05
thứ hai, 18/05
thứ ba, 19/05
thứ tư, 20/05
VJ
VJ449 (E_Promo)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
20.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (E-Siêu tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Eco)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Plus)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Business)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
4.300.000 ₫
+10 điểm