7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/05/2020 (29/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ hai, 18/05
thứ ba, 19/05
thứ tư, 20/05
thứ năm, 21/05
thứ sáu, 22/05
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
VJ
VJ449 (E_Promo)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm