14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 29/05/2020 (7/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
VN
VN 7651 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
909.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.325.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm