11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VJ
VJ449 (A_Promo)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (S)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
746.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (S)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
824.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Plus)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
980.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (S)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.025.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (J-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
4.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Business)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
4.750.000 ₫
+10 điểm