16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VJ
VJ449 (J_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
964.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.105.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.105.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
1.109.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.425.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (I-Phổ thông)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm