2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 27/06/2020 (7/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
VJ
VJ449 (W_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm