19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:15
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (T-P/thông tiết kiệm)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
655.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
655.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
885.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
885.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
985.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:15
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm