15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ447 (B_Eco)
08:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:30
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (S_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
2.575.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7653 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:25
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
08:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:30
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (I-Phổ thông)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7653 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:25
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm