10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ449 (U_Eco)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
670.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (S)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.105.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (S)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.205.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (S)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
1.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Plus)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
1.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
09:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
11:25
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (J-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
4.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1715 (Bamboo Business)
13:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:55
TBB
4.750.000 ₫
+10 điểm