19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ447 (A_Promo)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (W_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm