14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VN
VN 1651 (G-Phổ thông)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter-Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
644.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
644.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter-Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (B_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.805.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.805.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (I-Phổ thông)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
3.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm