18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VJ
VJ449 (A_Promo)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (I-Phổ thông)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.819.000 ₫
+10 điểm