11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ449 (W_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter-Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.215.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.215.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter-Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.215.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
2.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm