15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 09/09/2020 (22/7 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
VJ
VJ449 (A_Promo)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (A-Siêu tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm