8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VJ
VJ449 (A_Promo)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter-Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (A)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
219.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
284.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
685.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm