6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 07/11/2020 (22/9 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
VJ
VJ449 (E_Promo)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (L-P/thông tiết kiệm)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:10
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm