3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ449 (A_Promo)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm