3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VJ
VJ449 (E_Promo)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
08:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm