23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1651 (P-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (A-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
535.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
535.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (U_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
999.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.135.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.235.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:10
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm