18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:30
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
10:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:35
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (T-P/thông tiết kiệm)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:30
TBB
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:30
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:30
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
10:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:35
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
06:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:25
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (I-Phổ thông)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:25
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm