13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:30
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:30
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (I-Phổ thông)
13:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:30
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:30
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm