6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Hà Nội
Đài Loan
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ942 (I_Eco)
14:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
18:00
TPE
1.310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ940 (H_Eco)
07:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
11:00
TPE
1.870.000 ₫
+10 điểm
QH
QH510 (Bamboo Plus)
16:25
HAN
3h40p
Bay thẳng
20:05
TPE
2.572.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ940 (V_SBoss)
07:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
11:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ942 (V_SBoss)
14:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH510 (Bamboo Business)
16:25
HAN
3h40p
Bay thẳng
20:05
TPE
9.821.000 ₫
+10 điểm