22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
Hà Nội
Đài Loan
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VJ
VJ940 (Z_Eco)
07:15
HAN
3h55p
Bay thẳng
11:10
TPE
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ942 (Z_Eco)
14:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
18:00
TPE
310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN576 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:25
HAN
3h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
3.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN578 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:35
HAN
3h30p
Bay thẳng
21:05
TPE
3.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
11h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.113.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.113.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.113.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
11h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.113.000 ₫
+10 điểm
VN
VN576 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
HAN
3h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN578 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
HAN
3h30p
Bay thẳng
21:05
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ940 (V_SBoss)
07:15
HAN
3h55p
Bay thẳng
11:10
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ942 (V_SBoss)
14:05
HAN
3h55p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
11h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN576 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
HAN
3h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN578 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
HAN
3h30p
Bay thẳng
21:05
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm