4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/03/2021 (18/1 âm lịch)
Hà Nội
Đài Loan
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
VN
VN578 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
HAN
3h40p
Bay thẳng
21:05
TPE
5.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN578 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
HAN
3h40p
Bay thẳng
21:05
TPE
9.753.000 ₫
+10 điểm
QH
QH510 (ECONOMYFLEX)
15:25
HAN
4h30p
Bay thẳng
19:55
TPE
9.823.000 ₫
+10 điểm
QH
QH510 (BUSINESSSMART)
15:25
HAN
4h30p
Bay thẳng
19:55
TPE
10.103.000 ₫
+10 điểm