4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
Hà Nội
Đài Loan
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
VJ
VJ2848 (J_Eco)
14:25
HAN
3h35p
Bay thẳng
18:00
TPE
1.060.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ8518 (J_Eco)
14:55
HAN
3h35p
Bay thẳng
18:30
TPE
1.060.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ2848 (V_SBoss)
14:25
HAN
3h35p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ8518 (V_SBoss)
14:55
HAN
3h35p
Bay thẳng
18:30
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm