2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Hà Nội
Đài Loan
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
QH
QH510 (ECONOMYFLEX)
16:10
HAN
4h30p
Bay thẳng
20:40
TPE
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH510 (BUSINESSSMART)
16:10
HAN
4h30p
Bay thẳng
20:40
TPE
9.250 ₫
+10 điểm