17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ435 (E_Eco)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (ECONOMYSAVER)
09:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:45
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E1_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (ECONOMYSAVER)
12:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:30
UIH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (A_Deluxe)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (T_Eco)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
2.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Y_SBoss)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (BUSINESSSMART)
09:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:45
UIH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (BUSINESSFLEX)
12:50
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:30
UIH
3.800.000 ₫
+10 điểm