16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VJ
VJ431 (A_Promo)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (P)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (P)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (W_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (I_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
689.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
714.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm