57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ435 (A_Promo)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (A_Promo)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Eco)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Eco)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (A-Siêu tiết kiệm)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (A-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (A-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (A-Siêu tiết kiệm)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Eco)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (P-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (T-P/thông tiết kiệm)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (T-P/thông tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (T-P/thông tiết kiệm)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (S-P/thông linh hoạt)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (S-P/thông linh hoạt)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (I-Phổ thông)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (I-Phổ thông)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (I-Phổ thông)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (I-Phổ thông)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:25
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm