16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VN
VN1621 (G_promo)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (P)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL452 (Starter Base_Promo)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
981.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
985.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm