29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/10/2020 (20/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
VJ
VJ431 (E_Promo)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E_Promo)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (E_Promo)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (G-Phổ thông)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL452 (Starter Base_Promo)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
277.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
484.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (I-Phổ thông)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (I-Phổ thông)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm