23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (P-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (U_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (J_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
619.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (I-Phổ thông)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (I-Phổ thông)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
3.319.000 ₫
+10 điểm