14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/10/2020 (29/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
VJ
VJ431 (W_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (W_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (W_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
664.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL452 (Starter Base)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
965.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
13:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
15:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm