22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
VN
VN 1621 (P-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (P-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (W_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (W_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (W_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL452 (Starter Base)
08:15
HAN
9h05p
1 điểm dừng
17:20
UIH
1.145.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL452 (Starter Base)
09:10
HAN
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
2.005.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (I-Phổ thông)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (I-Phổ thông)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:50
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm