29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
VJ
VJ435 (A_Promo)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Eco)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Eco)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (S-P/thông linh hoạt)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
18:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (J-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
3.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:55
UIH
3.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (J-Th/gia linh hoạt)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
3.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (J-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:15
UIH
3.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
3.349.000 ₫
+10 điểm