40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ431 (A_Eco)
15:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:00
UIH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (P-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Eco)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (T-P/thông tiết kiệm)
15:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:50
UIH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (J_Eco)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Plus)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:50
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (A_Deluxe)
15:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:00
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Deluxe)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
869.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:45
UIH
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:50
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:45
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
08:45
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
12:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:00
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:00
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (Bamboo Business)
14:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (I-Phổ thông)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (I-Phổ thông)
15:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (I-Phổ thông)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:45
UIH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:50
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:35
UIH
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
HAN
1h45p
Bay thẳng
12:35
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:00
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7623 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HAN
1h45p
Bay thẳng
16:50
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7621 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:45
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7627 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm