9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ431 (E_Promo)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E_Promo)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (E_Promo)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm