27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ431 (E_Eco)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E_Eco)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (E_Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Eco)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Eco)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (G-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (G-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (A_Deluxe)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (A_Deluxe)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (A_Deluxe)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (I-Phổ thông)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (I-Phổ thông)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.999.000 ₫
+10 điểm