18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ431 (E_Promo)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (E_Promo)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (P-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (P-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (W_Eco)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1625 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (I-Phổ thông)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1621 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm