23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/11/2020 (21/9 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (W_Eco)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Eco)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
840.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Deluxe)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
869.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Deluxe)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
869.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (W_Deluxe)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (H-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.979.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.979.000 ₫
+10 điểm