18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ431 (E_Promo)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E_Promo)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (A_Promo)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z_Eco)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z_Eco)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z_Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
HAN
1h45p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Plus)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Plus)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:40
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (Bamboo Business)
08:55
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:35
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (Bamboo Business)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (J-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
3.719.000 ₫
+10 điểm