23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/12/2021 (20/11 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
QH
QH1215 (ECONOMYSAVER)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (ECONOMYSAVER)
14:25
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:05
UIH
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (ECONOMYSAVER)
07:40
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z1_ECO)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z1_ECO)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z1_ECO)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (Z1_DLX)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Z1_DLX)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Z1_DLX)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (L-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (BUSINESSSMART)
07:40
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:20
UIH
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (BUSINESSSMART)
12:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1217 (BUSINESSSMART)
14:25
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:05
UIH
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (V_SBoss)
06:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
07:35
UIH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (V_SBoss)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
UIH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
3.299.000 ₫
+10 điểm