8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/01/2022 (29/12 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
VN
VN1621 (L-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h45p
Bay thẳng
18:05
UIH
3.299.000 ₫
+10 điểm