27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Hà Nội
Quy Nhơn
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
QH
QH1215 (ECONOMYSAVER)
12:25
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:10
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (E1_Eco)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (E1_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (ECONOMYSAVER)
09:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:45
UIH
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (A-Siêu tiết kiệm)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (A_Deluxe)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (S-P/thông linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (T_Eco)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
2.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ431 (V_SBoss)
16:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:45
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ435 (Y_SBoss)
10:30
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ433 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (I-Phổ thông)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (I-Phổ thông)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1213 (BUSINESSSMART)
09:05
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:45
UIH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1625 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:25
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1623 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
HAN
1h45p
Bay thẳng
11:20
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1621 (J-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
09:00
UIH
3.729.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1215 (BUSINESSFLEX)
12:25
HAN
1h45p
Bay thẳng
14:10
UIH
3.800.000 ₫
+10 điểm